Tên đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

I. Cơ cấu tổ chức

Trưởng khoa:  Th.s Phạm Thị Thanh Thủy

Phó trưởng khoa: Nguyễn Phú Đoàn

Đội ngũ giảng viên:

1. Nguyễn Thị Sen

2. Vũ Trí Thanh

3. Lê Công Hùng

5. Đặng Đình Hưng

6. Phạm Thị Diễm Ngọc

7. Nguyễn Thị Thúy Lan

II. Chức năng, nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN  

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị quản lý chuyên môn, một cấp quản lý trực thuộc Ban Giám hiệu, có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng hoạt động của khoa:

a) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Tổ chức quản lý quá trình xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình đào tạo các các ngành, nghề được giao.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu, bài giảng các môn học thuộc ngành, nghề được phân công.

- Tổ chức quản lý quá trình giảng dạy của giảng viên thuộc khoa theo kế hoạch, tiến độ đào tạo của Nhà trường.

- Tổ chức, quản lý các hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế, thực hành, thực tập tay nghề, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp của HSSV theo kế hoạch, quy trình, chương trình, tiến độ, thời gian.

b) Tổ chức quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, giáo trình, tài liệu, các phương tiện dụng cụ, phục vụ quá trình đào tạo thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, lưu trữ của khoa.

c) Tổ chức  công tác bảo quản, khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy học tập thuộc khoa được giao.

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

e) Tổ chức quản lý khối HSSV thuộc ngành, nghề đào tạo chuyên môn thuộc khoa trên cơ sở liên kết phối hợp cộng quản trong Nhà trường theo Nội quy, Quy định quản lý HSSV của Nhà trường.

f) Tổ chức quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc khoa theo sự phân công của Nhà trường.

g) Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua,  văn hóa, văn nghệ - xã hội - thể dục thể thao - vệ sinh - an ninh - môi trường,  xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh toàn diện.

h) Tổ chức thực hiên các hoạt động liên kết, phối hợp các hoạt động với các khoa, phòng chức năng trong Nhà trường để cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường trao đổi, nghiên cứu, học tập với các trường bạn trong cùng ngành, cùng địa phương.

2. Nhiệm vụ của khoa:

a) Trưởng khoa: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức quản lý các hoạt động  của khoa được giao, cụ thể như sau:

- Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo quản lý hoạt động của khoa.

- Xây dựng kế hoạch công tác của từng giảng viên, nhân viên trong từng tháng, học kỳ và năm học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu thực tế, thực tập tốt nghiệp của giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc khoa.

- Tổ chức chỉ đạo việc biên soạn các chương trình môn học, biên soạn các giáo trình, bài giảng, tài liệu và đề thi, đề kiểm tra thuộc chức năng, nhiệm vụ của khoa.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các  phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao, an ninh, đời sống xã hội, tham gia vào các hoạt động chung của Nhà trường.

-Tổ chức công tác bảo quản, khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy học tập thuộc khoa được giao.

- Tổ chức chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học, đề xuất việc khen thưởng, ký luật đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc khoa theo sự phân cấp quản lý của Hiệu trưởng.

b)  Tập thể giảng viên, nhân viên trong khoa.

- Tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc sự phân công của khoa, nội quy, quy định của Nhà trường cũng như các quy định của khoa.

- Chủ động, tự giác trong việc học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghề nghiệp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành sự phân công của  Nhà trường và của khoa, thẳng thắn, trung thực trong công tác, rèn luyện phấn đấu xây dựng tập thể khoa vững mạnh về mọi mặt./.

game nổ hũ tặng code tân thủ 2023